ubezpieczenie w szkole

Jakie ubezpieczenie szkolne wybrać?

Często do mnie piszecie i pytacie jakie ubezpieczenie szkolne wybrać? Zaczniemy zatem od początku.

 

Co to jest ubezpieczenie szkolne NNW?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zwane jest potocznie ubezpieczeniem szkolnym. Dzięki niemu zyskasz wsparcie finansowe w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub choroby, które możesz wykorzystać na rekonwalescencję dziecka. To nie tylko pieniądze za uszczerbek na zdrowiu. To również dodatkowe świadczenia.

 

Czym jest nieszczęśliwy wypadek?

Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie spowodowane przez przyczynę zewnętrzną, niezależnie od woli ubezpieczonego, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Taka jest definicja Nieszczęśliwego Wypadku. Jak to rozumieć?

Wyobraź sobie sytuację, że dziecko przewraca się na korytarzu – jest to nagle zdarzenie, ale jego powodem są niezawiązane przez dziecko sznurówki w butach. Nie ma przyczyny zewnętrznej, nie ma wypadku. Jeśli jednak dziecko przewróciło się bo podłoga była śliska lub kolega je popchnął, zdarzenie to będzie wypadkiem.

Podpisanie każdej umowy ubezpieczenia zaczynamy od czytania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). To w nich są zapisane wszelkie zasady i wyłączenia. Tabele uszczerbków i urazów dadzą nam informacje jak wysoka będzie realna pomoc finansowa w razie wypadku.

 

Sprawdźcie na początku zasięg terytorialny ubezpieczenia.

 

Dobra polisa daje ochronę na całym świecie, nie tylko w Polsce, a zwłaszcza, nie tylko w szkole. Ważne jest aby zapewniała bezpieczeństwo również na zajęciach pozalekcyjnych czyli na basenie, podczas dodatkowych zajęć sportowych, w drodze do szkoły i ze szkoły, podczas podróży. Musi dawać ochronę przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, łącznie z wakacjami i feriami.

 

Wyłączenia

 

Sprawdźcie również jakie są wyłączenia, czyli zdarzenia nie objęte ochroną ubezpieczeniową. Standardowo wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają swoje odrębne wytyczne w tym zakresie, dlatego też tak ważne jest zapoznanie się z OWU. Generalnie im mniej tym lepiej. Niektóre wyłączenia są oczywiste, choćby wspomnieć samookaleczenia i próby samobójcze, udziały w bójkach jeśli nie są obroną konieczną. Wyłączenie ochrony w trakcie uprawiania sportu jest złą informacją. Prawdopodobnie ubezpieczenie nie obejmie chorób, które zostały zdiagnozowane wcześniej.

 

Karencje

Kolejnym zagadnienie, które należy sprawdzić to karencje. Jest to czas, który mus upłynąć aby można było wystąpić o świadczenie.

Karencja 30 dni na pobyt w szpitalu oznacza, że dopiero po upływie miesiąca od podpisania polisy ta umowa zaczyna działać. Za wcześniejszy pobyt w szpitalu nie należy się świadczenie. Bywa i tak, że karencja obowiązuje tylko w pierwszym roku trwania polisy. 

 

Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

oraz urazy ciała

Pozostały podstawowy zakres ubezpieczenia to przede wszystkim uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem oraz urazy ciała. Świadczenia z tej umowy są wypłacane na podstawie tabeli uszczerbków i urazów czyli jest to dobrze wszystkim znany % uszczerbku. Czasami są to odrębne umowy i jest to bardzo pożądana praktyka, bo zwiększa sumę wypłaconego świadczenia.

W tabeli uszczerbków są dokładnie wymienione zdarzenia za które nastąpi wypłata, np. całkowita utrata zębów stałych stanowi 1-2 % uszczerbku za każdy ząb.

Przy tej umowie trzeba sprawdzić zarówno Sumę Ubezpieczenia (SU) jak i wysokość uszczerbku. Najlepiej wytłumaczę Wam na przykładzie

 

SU 30.000,00 przy 1 % uszczerbku daje nam 300,00 zł świadczenie

SU 24.000,00 przy 2 % uszczerbku daje nam 480,00 zł świadczenia

 

Jak widzicie obie wielkości są ważne, zarówno Suma Ubezpieczenia jak i należny procent uszczerbku gdyż nie wystarczy wysoka suma ubezpieczenia aby wypłata była zadowalająca. 

Urazy ciała, czyli złamania zwichnięcia i skręcenia nie zawsze występują w tabeli uszczerbków co w praktyce oznacza, że nie ma za to świadczeń pomimo, że są najczęstszymi urazami i dlatego należy to szczególnie dobrze rozpoznać.

Bardzo często zdarza się, że objawy wypadku ujawniają się po dłuższym czasie. Jeśli nastąpią w ciągu 180 dni od wypadku i mają związek z nim również możesz wystąpić o świadczenie dodatkowe. 

Dużo tego prawda? Nadal uważacie, że wywiadówka to dobry moment na czytanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia? Muszę Was zmartwić, to nie wszystko co musicie wiedzieć. 

Obecnie nie mniej ważne, wydaję się jak będzie objęte ochroną pandemiczną, tzn czy dziecko otrzyma świadczenie za pobyt w szpital czy również za poważne zachorowanie.

Dobry agent wszystko dobrze wytłumaczy, zapraszam zatem do kontaktu.

O szczegółach rekomendowanego przeze mnie ubezpieczenie możesz poczytać tutaj nowaklasa

ubezpieczenia Bydgoszcz

Znajdź mnie Social Media

 

wolisz rozmawiać  zadzwoń 

Zadzwoń
%d bloggers like this: